Coaching

Coaching

Vill du göra förändringar i ditt liv och utvecklas? Funderar du på hur du ska ta dig från ett läge till ett annat? Genom coaching blir du lyssnad på. Du blir mer medveten om hur du kan frigöra dina resurser och komma fram till de mål och det liv som du vill uppnå.

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förtydliga visioner. I gengäld kan coachingen generera exempelvis i ett ökat välbefinnande, framgång, mer effektivitet, glädje och balans i tillvaron samt i livet.

I princip kan du välja att bli coachad inom det mesta. Några exempel kan vara:

Kanske står du inför ett vägval i livet.

Kanske vill du komma vidare i livet gällande förändring av något livsmönster.

Kanske söker du en ny riktning inom något område och vill utforska ditt nuläge, för att sedan reflektera över och utforma hur du ska ta dig till det önskade läget.

Kanske vill du utforska vad det är som får dig att på djupet må bra och hitta framkomliga vägar till målet.

I mitt utövande som coach utgår jag från varje klients behov. Till min hjälp har jag en mängd olika verktyg i syfte att stärka och inspirera dig på vägen framåt.

Din coach är en samtalspartner som stödjer och utmanar klienten på väg mot de mål som den själv ansvarar för. Coachen har fokus på att processen är inriktad på lösningar och möjligheter. Detta sker genom att stödja, utmana och ställa kraftfulla frågor. Olika uppgifter och övningar som lämpar sig i det aktuella sammanhanget ingår. En konkret plan för arbetet utformas också.

Trygg och professionell coaching

I min coaching följer jag International Coach Federation, ICF:s riktlinjer. ICF är en stor och oberoende branschorganisation i världen och verkar för kvalitetsutveckling inom coachyrket. Dessa riktlinjer i kombination med min diplomering som professionell coach, mina tidigare arbetslivserfarenheter, min egen livserfarenhet, min erfarenhet som kvalificerad samtalspartner, mitt stora intresse och engagemang för människor gör att du som klient kan känna dig trygg i att coachingen sker på goda och professionella grunder. Jag har tystnadsplikt.
.

Upplägg

Du har möjlighet att välja ett coachingprogram eller enskilda coachingtimmar.
Vad gäller coachingen kan du även välja en promenad i naturen tillsammans med mig där jag har mitt företag.

För mer information om vad en promenad i naturen kan innebära klicka på knappen nedan.

Läs mer

Vill du göra förändringar i ditt liv och utvecklas? Funderar du på hur du ska ta dig från ett läge till ett annat? Genom coaching blir du lyssnad på. Du blir mer medveten om hur du kan frigöra dina resurser och komma fram till de mål och det liv som du vill uppnå.

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förtydliga visioner. I gengäld kan coachingen generera exempelvis i ett ökat välbefinnande, framgång, mer effektivitet, glädje och balans i tillvaron samt i livet.

I princip kan du välja att bli coachad inom det mesta. Några exempel kan vara:

Kanske står du inför ett vägval i livet.

Kanske vill du komma vidare i livet gällande förändring av något livsmönster.

Kanske söker du en ny riktning inom något område och vill utforska ditt nuläge, för att sedan reflektera över och utforma hur du ska ta dig till det önskade läget.

Kanske vill du utforska vad det är som får dig att på djupet må bra och hitta framkomliga vägar till målet.

I mitt utövande som coach utgår jag från varje klients behov. Till min hjälp har jag en mängd olika verktyg i syfte att stärka och inspirera dig på vägen framåt.

Din coach är en samtalspartner som stödjer och utmanar klienten på väg mot de mål som den själv ansvarar för. Coachen har fokus på att processen är inriktad på lösningar och möjligheter. Detta sker genom att stödja, utmana och ställa kraftfulla frågor. Olika uppgifter och övningar som lämpar sig i det aktuella sammanhanget ingår. En konkret plan för arbetet utformas också.

Trygg och professionell coaching

I min coaching följer jag International Coach Federation, ICF:s riktlinjer. ICF är en stor och oberoende branschorganisation i världen och verkar för kvalitetsutveckling inom coachyrket. Dessa riktlinjer i kombination med min diplomering som professionell coach, mina tidigare arbetslivserfarenheter, min egen livserfarenhet, min erfarenhet som kvalificerad samtalspartner, mitt stora intresse och engagemang för människor gör att du som klient kan känna dig trygg i att coachingen sker på goda och professionella grunder. Jag har tystnadsplikt.

Upplägg

Du har möjlighet att välja ett coachingprogram eller enskilda coachingtimmar.
Vad gäller coachingen kan du även välja en promenad i naturen tillsammans med mig där jag har mitt företag. För mer information om vad en promenad i naturen kan innebära klicka på knappen nedan.

Läs mer

Ett personligt möte

Vi träffas i en lugn och avslappnad miljö där jag har mitt företag och där du får coaching enligt överenskommelse.

Gillar du att röra på dig?

Då kan du välja en promenad i naturen tillsammans med mig där jag har mitt företag.

Har du svårt att få tiden att räcka till?
Bor du långt bort eller vill du lägga mötestiden hemma? 

Då har du möjlighet att välja att bli coachad genom telefonsamtal eller genom ett annat digitalt möte.

Ett personligt möte

Vi träffas i en lugn och avslappnad miljö där jag har mitt företag och där du får coaching enligt överenskommelse.

Gillar du att röra på dig?

Då kan du välja en promenad i naturen tillsammans med mig där jag har mitt företag.

Har du svårt att få tiden att räcka till?
Bor du långt bort eller vill du lägga mötestiden hemma?

Då har du möjlighet att välja att bli coachad genom telefonsamtal eller genom ett annat digitalt möte.

Separata coachingtimmar

Du kan välja separata coachingtimmar. Det kan du göra om du exempelvis vill pröva på coaching vid något tillfälle för att se om coaching är något för dig.
Separata coachingtimmar kan du också välja om du har gått ett coachingprogram.

Önskar du få ytterligare information om hur coachingen fungerar vänligen kontakta mig via kontaktformuläret så bokar vi en kostnadsfri telefontid för det.

Separata coachingtimmar

Du kan välja separata coachingtimmar. Det kan du göra om du exempelvis vill pröva på coaching vid något tillfälle för att se om coaching är något för dig.
Separata coachingtimmar kan du också välja om du har gått ett coachingprogram.

Önskar du få ytterligare information om hur coachingen fungerar vänligen kontakta mig via kontaktformuläret så bokar vi en kostnadsfri telefontid för det.

Coachingprogrammet

Coachingprogrammet består av 6 tillfällen, en timme varje gång förutom det första tillfället som är 1,5 timme. Vid det första tillfället formuleras ett exempelvis övergripande mål som sedan bryts ner till olika mål. Vid varje tillfälle blir du coachad mot dina mål. Vid det sista tillfället sker även en utvärdering av coachingen. Hur ofta vi kommer att träffas beslutar vi i samband med att coachingen inleds. Coaching handlar om förändringsprocesser och tid behöver avsättas för det. Därav de antal gånger som finns i programmet.

Coachingprogrammet

Coachingprogrammet består av 6 tillfällen, en timme varje gång förutom det första tillfället som är 1,5 timme. Vid det första tillfället formuleras exempelvis ett övergripande mål som sedan bryts ner till olika mål. Vid varje tillfälle blir du coachad mot dina mål. Vid det sista tillfället sker även en utvärdering av coachingen. Hur ofta vi kommer att träffas beslutar vi i samband med att coachingen inleds. Coaching handlar om förändringsprocesser och tid behöver avsättas för det. Därav de antal gånger som finns i programmet.

Priser

Ett coachingtillfälle kostar 950 kr inklusive moms.

Ett coachingprogram kostar 4750 kronor inklusive moms. Det innebär att du blir coachad vid sex tillfällen och betalar för fem. Det finns möjlighet att dela upp betalningen av coachingprogrammet vid två tillfällen.

Erbjudande: För dig som bokar coaching under vårterminen till och med juni betalar du för ett coachingtillfälle 850 kr inklusive moms och för ett coachingprogram 4250 kronor inklusive moms.

Priser

Ett coachingtillfälle kostar 950 kr inklusive moms.

Ett coachingprogram kostar 4750 kronor inklusive moms. Det innebär att du blir coachad vid sex tillfällen och betalar för fem. Det finns möjlighet att dela upp betalningen av coachingprogrammet vid två tillfällen.

Erbjudande: För dig som bokar coaching under vårterminen till och med juni betalar du för ett coachingtillfälle 850 kr inklusive moms och för ett coachingprogram 4250 kronor inklusive moms.