Coaching
– Vägledande samtal inom området personlig utveckling

Coaching
– Vägledande samtal inom området personlig utveckling

Vill du göra förändringar i ditt liv och utvecklas? Funderar du på hur du ska ta dig från ett läge till ett annat? Genom coaching blir du lyssnad på. Du blir mer medveten om hur du kan frigöra dina resurser och komma fram till de mål och det liv som du vill uppnå.

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förtydliga visioner. I gengäld kan coachingen generera exempelvis i ett ökat välbefinnande, framgång, mer effektivitet, glädje och balans i tillvaron samt i livet.

Jag coachar kvinnor som män. Min fördjupning finns inom området personlig utveckling och med fokus på kvinnors längtan att våga följa och nå sina drömmar. Det står mig nära för att det är en resa som jag själv har gjort och fortsätter utvecklas inom. Oavsett vem jag coachar kan du i princip välja att bli coachad inom det mesta och jag coachar dig utifrån vad som känns angeläget för dig att komma tillrätta med. Några exempel kan vara:

Kanske står du inför ett vägval i livet.

Kanske vill du komma vidare i livet gällande förändring av något livsmönster.

Kanske söker du en ny riktning inom något område och vill utforska ditt nuläge, för att sedan reflektera över och utforma hur du ska ta dig till det önskade läget.

Kanske vill du utforska vad det är som får dig att på djupet må bra och hitta framkomliga vägar till målet.

I mitt utövande som coach utgår jag från varje klients behov. Till min hjälp har jag en mängd olika verktyg i syfte att stärka och inspirera dig på vägen framåt.

Din coach är en samtalspartner som stödjer och utmanar klienten på väg mot de mål som den själv ansvarar för. Coachen har fokus på att processen är inriktad på lösningar och möjligheter. Detta sker genom att stödja, utmana och ställa kraftfulla frågor. Olika uppgifter och övningar som lämpar sig i det aktuella sammanhanget ingår. En konkret plan för arbetet utformas också.

Trygg och professionell coaching

I min coaching följer jag International Coach Federation, ICF:s riktlinjer. ICF är en stor och oberoende branschorganisation i världen och verkar för kvalitetsutveckling inom coachyrket. Dessa riktlinjer i kombination med min diplomering som professionell coach, mina tidigare arbetslivserfarenheter, min egen livserfarenhet, mina kunskaper och erfarenheter som specialpedagog och kvalificerad samtalspartner, mitt stora intresse och engagemang för människor gör att du som klient kan känna dig trygg i att coachingen sker på goda och professionella grunder. Jag har tystnadsplikt.
.

Upplägg

Du har möjlighet att välja ett coachingprogram eller enskilda coachingtimmar.
Vad gäller coachingen kan du även välja en promenad i naturen tillsammans med mig där jag har mitt företag.

För mer information om vad en promenad i naturen kan innebära klicka på knappen nedan.

Vill du göra förändringar i ditt liv och utvecklas? Funderar du på hur du ska ta dig från ett läge till ett annat? Genom coaching blir du lyssnad på. Du blir mer medveten om hur du kan frigöra dina resurser och komma fram till de mål och det liv som du vill uppnå.

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förtydliga visioner. I gengäld kan coachingen generera exempelvis i ett ökat välbefinnande, framgång, mer effektivitet, glädje och balans i tillvaron samt i livet.

Jag coachar kvinnor som män. Min fördjupning finns inom området personlig utveckling och med fokus på kvinnors längtan att våga följa och nå sina drömmar. Det står mig nära för att det är en resa som jag själv har gjort och fortsätter utvecklas inom.

Kanske står du inför ett vägval i livet.

Kanske vill du komma vidare i livet gällande förändring av något livsmönster.

Kanske söker du en ny riktning inom något område och vill utforska ditt nuläge, för att sedan reflektera över och utforma hur du ska ta dig till det önskade läget.

Kanske vill du utforska vad det är som får dig att på djupet må bra och hitta framkomliga vägar till målet.

I mitt utövande som coach utgår jag från varje klients behov. Till min hjälp har jag en mängd olika verktyg i syfte att stärka och inspirera dig på vägen framåt.

Din coach är en samtalspartner som stödjer och utmanar klienten på väg mot de mål som den själv ansvarar för. Coachen har fokus på att processen är inriktad på lösningar och möjligheter. Detta sker genom att stödja, utmana och ställa kraftfulla frågor. Olika uppgifter och övningar som lämpar sig i det aktuella sammanhanget ingår. En konkret plan för arbetet utformas också.

Trygg och professionell coaching

I min coaching följer jag International Coach Federation, ICF:s riktlinjer. ICF är en stor och oberoende branschorganisation i världen och verkar för kvalitetsutveckling inom coachyrket. Dessa riktlinjer i kombination med min diplomering som professionell coach, mina tidigare arbetslivserfarenheter, min egen livserfarenhet, mina kunskaper och erfarenheter som specialpedagog och kvalificerad samtalspartner, mitt stora intresse och engagemang för människor gör att du som klient kan känna dig trygg i att coachingen sker på goda och professionella grunder. Jag har tystnadsplikt.

Upplägg

Du har möjlighet att välja ett coachingprogram eller enskilda coachingtimmar.
Vad gäller coachingen kan du även välja en promenad i naturen tillsammans med mig där jag har mitt företag. För mer information om vad en promenad i naturen kan innebära klicka på knappen nedan.

Ett personligt möte

Vi träffas i en lugn och avslappnad miljö där jag har mitt företag och där du får coaching enligt överenskommelse.

Gillar du att röra på dig?

Då kan du välja en promenad i naturen tillsammans med mig där jag har mitt företag.

Har du svårt att få tiden att räcka till?
Bor du långt bort eller vill du lägga mötestiden hemma? 

Då har du möjlighet att välja att bli coachad genom telefonsamtal eller genom ett annat digitalt möte.

Ett personligt möte

Vi träffas i en lugn och avslappnad miljö där jag har mitt företag och där du får coaching enligt överenskommelse.

Gillar du att röra på dig?

Då kan du välja en promenad i naturen tillsammans med mig där jag har mitt företag.

Har du svårt att få tiden att räcka till?
Bor du långt bort eller vill du lägga mötestiden hemma?

Då har du möjlighet att välja att bli coachad genom telefonsamtal eller genom ett annat digitalt möte.

Separata coachingtimmar

Du kan välja separata coachingtimmar. Det kan du göra om du exempelvis vill pröva på coaching vid något tillfälle för att se om coaching är något för dig eller om du bara vill ha coaching vid några tillfällen.
Separata coachingtimmar kan du också välja om du har gått ett coachingprogram.

Separata coachingtimmar

Du kan välja separata coachingtimmar. Det kan du göra om du exempelvis vill pröva på coaching vid något tillfälle för att se om coaching är något för dig eller om du bara vill ha coaching vid några tillfällen.
Separata coachingtimmar kan du också välja om du har gått ett coachingprogram.

Coachingprogrammet

Coachingprogrammet består av 6 tillfällen. Vid det första tillfället formuleras ett exempelvis övergripande mål som sedan bryts ner till olika mål. Vid varje tillfälle blir du coachad mot dina mål. Vid det sista tillfället sker även en utvärdering av coachingen. Hur ofta vi kommer att träffas beslutar vi i samband med att coachingen inleds. Coaching handlar om förändringsprocesser och tid behöver avsättas för det. Därav de antal gånger som finns i programmet.

Vägledande samtal för personlig utveckling

Brukar du fundera på om du är på rätt plats i livet och gör det som du i hjärtat brinner för?

Söker du ”det” inom dig själv som får ögonen att tindra och som bidrar till harmoni och inre lycka?

Reflekterar du över vad din verkliga livsuppgift är eller har du funnit den men önskar ett stöd för din fortsatta utveckling framåt?

Har du kommit till insikt om att det du söker i livet till stor del finns inom dig själv men du kan inte alltid se vägen eller funderar på vilka steg du behöver ta för att komma ytterligare framåt?

Enligt mitt sätt att se på livet sker det numera allt fler uppvaknanden. Det innebär att många reflekterar över livets värden och vad som egentligen är viktigt och hur de kan leva eller fortsätta utvecklas till att leva ett liv som är i harmoni med deras sanna jag.

Jag har själv gått den vägen. Ibland har den varit spikrak och ibland genom en snårig terräng. Det är en väg som inte alltid har varit den lättaste men en väg som jag inte skulle vilja vara utan. Den resan har bidragit till att jag hittat hem i mig själv och till det liv som fyller mitt liv med stor innerlig glädje, lycka och harmoni. Givetvis finns det alltid mer utveckling. Livet är en ständig resa.

Idag kan jag kombinerat med mina livserfarenheter och övrig utbildning som jag har och som framgår under rubriken trygg och professionell coaching erbjuda vägledande samtal inom området personlig utveckling. I dessa samtal använder jag mig av olika redskap som exempelvis coaching, min intuition, faktakunskap, skapande, olika övningar och uppgifter. Detta individanpassas i samråd med den som jag samtalar med och utifrån var du står i din utveckling och behöver.

Vad gäller upplägg för vägledande samtal kan du läsa mer under rubriken upplägg då det är det samma som med coachingen. Vägledande samtal kan bokas som fristående samtal eller som ett paket med sex stycken vägledande samtal. Priset är det samma som med coachingen. Vänligen läs mer under rubriken priser. Önskas ytterligare information vänligen kontakta mig så bokar vi en kostnadsfri telefontid för det. Klicka här för att kontakta mig.

Coachingprogrammet

Coachingprogrammet består av 6 tillfällen. Vid det första tillfället formuleras exempelvis ett övergripande mål som sedan bryts ner till olika mål. Vid varje tillfälle blir du coachad mot dina mål. Vid det sista tillfället sker även en utvärdering av coachingen. Hur ofta vi kommer att träffas beslutar vi i samband med att coachingen inleds. Coaching handlar om förändringsprocesser och tid behöver avsättas för det. Därav de antal gånger som finns i programmet.

Vägledande samtal för personlig utveckling

Brukar du fundera på om du är på rätt plats i livet och gör det som du i hjärtat brinner för?

Söker du ”det” inom dig själv som får ögonen att tindra och som bidrar till harmoni och inre lycka?

Reflekterar du över vad din verkliga livsuppgift är eller har du funnit den men önskar ett stöd för din fortsatta utveckling framåt?

Har du kommit till insikt om att det du söker i livet till stor del finns inom dig själv men du kan inte alltid se vägen eller funderar på vilka steg du behöver ta för att komma ytterligare framåt?

Enligt mitt sätt att se på livet sker det numera allt fler uppvaknanden. Det innebär att många reflekterar över livets värden och vad som egentligen är viktigt och hur de kan leva eller fortsätta utvecklas till att leva ett liv som är i harmoni med deras sanna jag.

Jag har själv gått den vägen. Ibland har den varit spikrak och ibland genom en snårig terräng. Det är en väg som inte alltid har varit den lättaste men en väg som jag inte skulle vilja vara utan. Den resan har bidragit till att jag hittat hem i mig själv och till det liv som fyller mitt liv med stor innerlig glädje, lycka och harmoni. Givetvis finns det alltid mer utveckling. Livet är en ständig resa.

Idag kan jag kombinerat med mina livserfarenheter och övrig utbildning som jag har och som framgår under rubriken trygg och professionell coaching erbjuda vägledande samtal inom området personlig utveckling. I dessa samtal använder jag mig av olika redskap som exempelvis coaching, min intuition, faktakunskap, skapande, olika övningar och uppgifter. Detta individanpassas i samråd med den som jag samtalar med och utifrån var du står i din utveckling och behöver.

Vad gäller upplägg för vägledande samtal kan du läsa mer under rubriken upplägg då det är det samma som med coachingen. Vägledande samtal kan bokas som fristående samtal eller som ett paket med sex stycken vägledande samtal. Priset är det samma som med coachingen. Vänligen läs mer under rubriken priser. Önskas ytterligare information vänligen kontakta mig så bokar vi en kostnadsfri telefontid för det. Klicka här för att kontakta mig.

Priser

Ett coachingtillfälle kostar 950 kr inklusive moms.

Ett coachingprogram kostar 4750 kronor inklusive moms. Det innebär att du blir coachad vid sex tillfällen och betalar för fem. Det finns möjlighet att dela upp betalningen av coachingprogrammet vid två tillfällen.

Erbjudanden: För dig som bokar coaching under vårterminen t.o.m. juni 2024 betalar du för ett coachingtillfälle 850 kr inklusive moms och för ett coachingprogram 4250 kronor inklusive moms.

Nya coachingklienter får efter att ha genomfört ett coachingsamtal två kort gratis hemskickade från min kortkollektion. Ett dubbelt kort med text på insidan och ett dubbelt kort med otryckt insida. I samband med att du bokar ett coachingsamtal skickar du ett mail till mig med önskemål om vilka två kort du önskar. Med reservation för att de önskade korten finns i lagret, i annat fall får du möjlighet att välja något annat kort. Värdet på korterbjudandena är 100 kronor. Frakt tillkommer vilket företaget (jag) också står för.

Priser

Ett coachingtillfälle kostar 950 kr inklusive moms.

Ett coachingprogram kostar 4750 kronor inklusive moms. Det innebär att du blir coachad vid sex tillfällen och betalar för fem. Det finns möjlighet att dela upp betalningen av coachingprogrammet vid två tillfällen.

Erbjudanden: För dig som bokar coaching under vårterminen t.o.m. juni 2024 betalar du för ett coachingtillfälle 850 kr inklusive moms och för ett coachingprogram 4250 kronor inklusive moms.

Nya coachingklienter får efter att ha genomfört ett coachingsamtal två kort gratis hemskickade från min kortkollektion. Ett dubbelt kort med text på insidan och ett dubbelt kort med otryckt insida. I samband med att du bokar ett coachingsamtal skickar du ett mail till mig med önskemål om vilka två kort du önskar. Med reservation för att de önskade korten finns i lagret, i annat fall får du möjlighet att välja något annat kort. Värdet på korterbjudandena är 100 kronor. Frakt tillkommer vilket företaget (jag) också står för.