Föreläsning / naturupplevelser

Föreläsning/naturupplevelser

Föreläsning

Mod att våga leva autentiskt
Det jag känner på min insida syns inte på andras utsida.

Vem skulle du vara om du vaknade upp en dag och på djupet mötte insikten av att du stod helt själv i livet utan en kärnfamilj? Detta då exempelvis skilsmässa, dödsfall och andra utmanande förluster kantat din väg. Därtill att själv senare drabbas av sjukdom och förlora en stor del av synen på ena ögat. Den verkligheten mötte Eva-Maria. Var finns ljuspunkterna då? Hur hittar man av sig själv tillbaka till sin inre styrka, glädje och passion i livet? Det kändes ibland som att hon var själv om sin upplevelse. Hur hade andra det på sin insida?

Eva-Marias föreläsning är tankeväckande, ger hopp, inspirerar och där Eva-Maria delar med sig av sina verktyg till ett liv i harmoni och glädje. Det handlar om Eva-Marias resa från den hon hade varit fram till den hon med tiden förstod att hon var ämnad att vara. Successivt började hon sin inre och yttre förändringsresa. Det ledde också till nya upplevelser och vänner. Förutom en fascinerande, utmanande och vacker inre resa åkte Eva-Maria bland annat till Bali under en tid. En resa som skulle få stor betydelse och lämna verkligt betydelsefulla avtryck.

Idag har Eva-Maria hittat hem till sig själv. Kärnan i det hon behövde fanns inte längre bort än inom henne själv även om det alltid finns mer att lära och utvecklas inom. Naturen har på den vägen varit en betydelsefull vägvisare. Hon fann även på djupet sin kreativitet och det som slog an en sträng inom henne. Bland annat genom det som hon i dag ser som sina kreativa livsgåvor. Några andra områden som Eva-Maria berör under föreläsningen är att sådant som vi kan uppleva som misslyckanden och svårigheter i livet kommer även med lärdomar om vi är öppna för att se det och ta oss an det. Det som Eva-Maria också lyfter fram är modet att följa den egna vägen i livet och om modet att våga vara sårbar. När vi öppnar upp oss för varandra, vågar mötas i vår inre kärna, vår autenticitet kan vi se att vi många gånger är mer lika på insidan än vi kan tro. När vi delar våra upplevelser med varandra kan fantastiska saker ske.

Föreläsningen kommer att ge dig konkreta verktyg och värdefulla insikter för livet. Det handlar om hur det ur upplevelser av svårigheter och utmaningar kan växa fram nya möjligheter och hur nya riktningar i livet kan tas fram. Inom dig finns det fantastiska resurser och då dessa tas om hand och utforskas kan en ny version av dig växa fram. Livet blir inte alltid som vi från början tänkt oss. Däremot många gånger med en titt i backspegeln kan vi se och förstå livsgåvorna vi fick.

Föreläsningen är 1,5 timme. Efter föreläsningen följer mingel och Eva-Maria visar sina produkter.

Målgrupp: Föreläsningen innefattar alla som vill ta del av en ”Feel good föreläsning”.

Denna föreläsning kan anordnas både för mindre och större sammanhang.
Det går också bra att anordna en tjejkväll.
Vänligen notera att antalet deltagare vid en tjejkväll behöver vara minst sju personer.
För information om upplägg och pris kontakta Eva-Maria Riddar genom att Klicka här.

coach eva-maria-riddar

Coaching och upplevelser i naturen

Under många år har jag rört mig ute i skog och mark. Naturen är en fantastisk resurs att ha med inom coaching. Till exempel min egen erfarenhet och i sällskap med andra är att naturens skönhet, rofylldhet och lugn bidrar till att samtal lättare öppnas upp och utvecklas. Naturen är villkorslös och bidrar med mycket positivt för att exempelvis nämna hälsa, ett gott välbefinnande, vila, inspiration och skaparkraft. Forskningen i sig lyfter även fram mycket som talar för betydelsen av att vistas i naturen. Därför erbjuder jag kombinationen coaching och naturupplevelser.

Jag kan själv märka att när jag är närvarande och mottaglig talar naturen till mig. Ett exempel på det kan vara att något som jag ser och upptäcker i naturen, en formation av något slag eller ett djur som jag ser kan användas som ett redskap för egen reflektion eller i de samtal som förs med någon annan. Intuitionen är med andra ord även den viktig att bejaka, vara närvarande och ta in det som talar till en.  Därför är det betydelsefullt att ge tid för upplevelser att sjunka in. Naturen bygger således broar även till personlig utveckling.  Det är både fascinerande och utvecklande.

Med kameran eller mobilkameran som verktyg

Visst är det fascinerande att släppa prestationer och gå in i varandet, ta emot det som vill komma till en. Det är min egen erfarenhet efter flera års erfarenheter av kombinationen mig själv, naturen och kameran. Under många år har regelbundet utövande av medveten närvaro varit en naturlig del i min dagliga praktik och det har tillfört mitt liv nya dimensioner. När jag fotograferar är jag ofta i nuet, följer och fångar det som jag upplever naturen visar mig.

  • Skulle du vilja inspireras till att använda kameran som ett både medvetet och även intuitivt redskap i naturen?
  • Vill du få fortsatt inblick inom området medveten närvaro och genom fotograferandet se och fånga magiska ögonblick och stunder?
  • Skulle du vilja reflektera över vilka bilder du upptäcker i naturen, vad de säger till dig och vad du vill uttrycka genom dessa?

Då har du möjlighet att boka mig för ändamålet. Detta kan även kombineras som ett paket med coaching och reflekterande samtal. Du behöver själv ha information om tekniken kring hanteringen av din kamera för det ingår inte. För ytterligare information och prisuppgift kontakta mig. Klicka på knappen här för att komma till min kontaktsida.

Föreläsning

Mod att våga leva autentiskt
Det jag känner på min insida syns inte på andras utsida.

Vem skulle du vara om du vaknade upp en dag och på djupet mötte insikten av att du stod helt själv i livet utan en kärnfamilj? Detta då exempelvis skilsmässa, dödsfall och andra utmanande förluster kantat din väg. Därtill att själv senare drabbas av sjukdom och förlora en stor del av synen på ena ögat. Den verkligheten mötte Eva-Maria. Var finns ljuspunkterna då? Hur hittar man av sig själv tillbaka till sin inre styrka, glädje och passion i livet? Det kändes ibland som att hon var själv om sin upplevelse. Hur hade andra det på sin insida?

Eva-Marias föreläsning är tankeväckande, ger hopp, inspirerar och där Eva-Maria delar med sig av sina verktyg till ett liv i harmoni och glädje. Det handlar om Eva-Marias resa från den hon hade varit fram till den hon med tiden förstod att hon var ämnad att vara. Successivt började hon sin inre och yttre förändringsresa. Det ledde också till nya upplevelser och vänner. Förutom en fascinerande, utmanande och vacker inre resa åkte Eva-Maria bland annat till Bali under en tid. En resa som skulle få stor betydelse och lämna verkligt betydelsefulla avtryck.

Idag har Eva-Maria hittat hem till sig själv. Kärnan i det hon behövde fanns inte längre bort än inom henne själv även om det alltid finns mer att lära och utvecklas inom. Naturen har på den vägen varit en betydelsefull vägvisare. Hon fann även på djupet sin kreativitet och det som slog an en sträng inom henne. Bland annat genom det som hon i dag ser som sina kreativa livsgåvor. Några andra områden som Eva-Maria berör under föreläsningen är att sådant som vi kan uppleva som misslyckanden och svårigheter i livet kommer även med lärdomar om vi är öppna för att se det och ta oss an det. Det som Eva-Maria också lyfter fram är modet att följa den egna vägen i livet och om modet att våga vara sårbar. När vi öppnar upp oss för varandra, vågar mötas i vår inre kärna, vår autenticitet kan vi se att vi många gånger är mer lika på insidan än vi kan tro. När vi delar våra upplevelser med varandra kan fantastiska saker ske.

Föreläsningen kommer att ge dig konkreta verktyg och värdefulla insikter för livet. Det handlar om hur det ur upplevelser av svårigheter och utmaningar kan växa fram nya möjligheter och hur nya riktningar i livet kan tas fram. Inom dig finns det fantastiska resurser och då dessa tas om hand och utforskas kan en ny version av dig växa fram. Livet blir inte alltid som vi från början tänkt oss. Däremot många gånger med en titt i backspegeln kan vi se och förstå livsgåvorna vi fick.

Föreläsningen är 1,5 timme. Efter föreläsningen följer mingel och Eva-Maria visar sina produkter.

Målgrupp: Föreläsningen innefattar alla som vill ta del av en ”Feel good föreläsning”.

Denna föreläsning kan anordnas både för mindre och större sammanhang.
Det går också bra att anordna en tjejkväll.
Vänligen notera att antalet deltagare vid en tjejkväll behöver vara minst sju personer.
För information om upplägg och pris kontakta Eva-Maria Riddar genom att Klicka här.

Coaching och upplevelser i naturen

Under många år har jag rört mig ute i skog och mark. Naturen är en fantastisk resurs att ha med inom coaching. Till exempel min egen erfarenhet och i sällskap med andra är att naturens skönhet, rofylldhet och lugn bidrar till att samtal lättare öppnas upp och utvecklas. Naturen är villkorslös och bidrar med mycket positivt för att exempelvis nämna hälsa, ett gott välbefinnande, vila, inspiration och skaparkraft. Forskningen i sig lyfter även fram mycket som talar för betydelsen av att vistas i naturen. Därför erbjuder jag kombinationen coaching och naturupplevelser.

Jag kan själv märka att när jag är närvarande och mottaglig talar naturen till mig. Ett exempel på det kan vara att något som jag ser och upptäcker i naturen, en formation av något slag eller ett djur som jag ser kan användas som ett redskap för egen reflektion eller i de samtal som förs med någon annan. Intuitionen är med andra ord även den viktig att bejaka, vara närvarande och ta in det som talar till en.  Därför är det betydelsefullt att ge tid för upplevelser att sjunka in. Naturen bygger således broar även till personlig utveckling.  Det är både fascinerande och utvecklande.

Med kameran eller mobilkameran som verktyg

Visst är det fascinerande att släppa prestationer och gå in i varandet, ta emot det som vill komma till en. Det är min egen erfarenhet efter flera års erfarenheter av kombinationen mig själv, naturen och kameran. Under många år har regelbundet utövande av medveten närvaro varit en naturlig del i min dagliga praktik och det har tillfört mitt liv nya dimensioner. När jag fotograferar är jag ofta i nuet, följer och fångar det som jag upplever naturen visar mig.

  • Skulle du vilja inspireras till att använda kameran som ett både medvetet och även intuitivt redskap i naturen?
  • Vill du få fortsatt inblick inom området medveten närvaro och genom fotograferandet se och fånga magiska ögonblick och stunder?
  • Skulle du vilja reflektera över vilka bilder du upptäcker i naturen, vad de säger till dig och vad du vill uttrycka genom dessa?

Då har du möjlighet att boka mig för ändamålet. Detta kan även kombineras som ett paket med coaching och reflekterande samtal. Du behöver själv ha information om tekniken kring hanteringen av din kamera för det ingår inte. För ytterligare information och prisuppgift kontakta mig. Klicka på knappen här för att komma till min kontaktsida.