Naturupplevelser och föreläsning

Naturupplevelser
och
föreläsning

Coaching och upplevelser i naturen

Under många år har jag rört mig ute i skog och mark. Naturen är en fantastisk resurs att ha med inom coaching. Till exempel min egen erfarenhet och i sällskap med andra är att naturens skönhet, rofylldhet och lugn bidrar till att samtal lättare öppnas upp och utvecklas. Naturen är villkorslös och bidrar med mycket positivt för att exempelvis nämna hälsa, ett gott välbefinnande, vila, inspiration och skaparkraft. Forskningen i sig lyfter även fram mycket som talar för betydelsen av att vistas i naturen. Därför erbjuder jag kombinationen coaching och naturupplevelser.

Jag kan själv märka att när jag är närvarande och mottaglig talar naturen till mig. Ett exempel på det kan vara att något som jag ser och upptäcker i naturen, en formation av något slag eller ett djur som jag ser kan användas som ett redskap för egen reflektion eller i de samtal som förs med någon annan. Intuitionen är med andra ord även den viktig att bejaka, vara närvarande och ta in det som talar till en.  Därför är det betydelsefullt att ge tid för upplevelser att sjunka in. Naturen bygger således broar även till personlig utveckling.  Det är både fascinerande och utvecklande.

Med kameran eller mobilkameran som verktyg

Visst är det fascinerande att släppa prestationer och gå in i varandet, ta emot det som vill komma till en. Det är min egen erfarenhet efter flera års erfarenheter av kombinationen mig själv, naturen och kameran. Under många år har regelbundet utövande av medveten närvaro varit en naturlig del i min dagliga praktik och det har tillfört mitt liv nya dimensioner. När jag fotograferar är jag ofta i nuet, följer och fångar det som jag upplever naturen visar mig.

  • Skulle du vilja inspireras till att använda kameran som ett både medvetet och även intuitivt redskap i naturen?
  • Vill du få fortsatt inblick inom området medveten närvaro och genom fotograferandet se och fånga magiska ögonblick och stunder?
  • Skulle du vilja reflektera över vilka bilder du upptäcker i naturen, vad de säger till dig och vad du vill uttrycka genom dessa?

Då har du möjlighet att boka mig för ändamålet. Detta kan även kombineras som ett paket med coaching och reflekterande samtal. Du behöver själv ha information om tekniken kring hanteringen av din kamera för det ingår inte. För ytterligare information och prisuppgift kontakta mig. Klicka på knappen här för att komma till min kontaktsida.

Föreläsning

Mod att våga leva autentiskt
Det jag känner på min insida syns inte på andras utsida

Föreläsningen berör Eva-Marias resa från den hon hade varit fram till den hon med tiden förstod att hon var ämnad att vara. Något som hon till en början valde att förbise och inte lyssna på. Det gick dock inte att stänga dörren för det. Livet påminde och pockade på. Detta även i samband med svåra yttre förluster i det egna livet som ledde till en både inre och yttre resa med fokus på att finna det egna välbefinnandet och lyckan på insidan framför att söka det i det yttre och i andra.

Förutom en fascinerande, utmanande och spännande inre resa förde detta Eva-Maria på egen hand bland annat vid två tillfällen till Bali med både vackra och omvälvande upplevelser. Idag har Eva-Maria hittat hem till just det hon sökte och som inte fanns längre bort än inom henne själv. Det finns dock alltid mer att fortsätta lära och utvecklas inom. Livet är en utvecklingsresa.

Under föreläsningen kommer Eva-Maria att beröra ett axplock av de inspirationskällor som gjorde att hon idag lever ett liv som är i enlighet med hennes sanna jag. Bland annat det som hon idag ser som sina livsgåvor och som fyller den största glädje att få dela med sig av till andra. Det är betydelsefulla glädjenycklar till ett liv med mening. Några andra områden som Eva-Maria också tangerar är att sådant som vi kan uppleva som misslyckanden i livet kommer egentligen med lärdomar om vi är villiga att se det och ta oss an det. Det är pusselbitar i det stora livspusslet. Därtill att även bejaka det som ger oss ett gott välbefinnande och där våra tankar och känslor fyller en betydelsefull länk till sanningen om oss själva. När vi söker flow eller flöde i livet behöver vi också vara i kontakt med vår egen sanning. Det är en av vägarna som leder till ett autentiskt liv och däri även att våga vara sanningsenlig och veta att det jag känner på min insida syns inte alltid på andras utsida och ändå våga vandra den egna livsvägen, även om det emellanåt kan innebära att få gå den vägen själv. Dock finns det mycket mer som förenar oss människor än vad vi kan tro och där kommunikationen är kittet och som förbinder oss som en väsentlig nyckel och en annan nyckel innefattar modet att våga vara sårbar.

Föreläsningen är 1,5 timme. Efter föreläsningen följer mingel med möjlighet att titta på Eva-Marias kortkollektion och även köpa kort om så önskas.

Syftet med föreläsningen är att beröra, ge hopp och mod, reflektioner och inspiration för din egen livsresa framåt.

Målgrupp: Det innefattar alla som vill ta del av en må bra föreläsning där delar av Eva-Marias livsöde lyfts och där hennes inspirationskällor mot ett liv i kärlek, harmoni och glädje genomsyrar föreläsningen.

Denna föreläsning kan anordnas både för mindre och större grupper.
Ett exempel kan vara om du vill anordna en tjejkväll för inspiration och positiv utveckling.
Vänligen notera att antalet deltagare då behöver vara mellan 7-10 personer.
För information om upplägg och pris kontakta Eva-Maria Riddar genom att Klicka här.

coach eva-maria-riddar

Coaching och upplevelser i naturen

Under många år har jag rört mig ute i skog och mark. Naturen är en fantastisk resurs att ha med inom coaching. Till exempel min egen erfarenhet och i sällskap med andra är att naturens skönhet, rofylldhet och lugn bidrar till att samtal lättare öppnas upp och utvecklas. Naturen är villkorslös och bidrar med mycket positivt för att exempelvis nämna hälsa, ett gott välbefinnande, vila, inspiration och skaparkraft. Forskningen i sig lyfter även fram mycket som talar för betydelsen av att vistas i naturen. Därför erbjuder jag kombinationen coaching och naturupplevelser.

Jag kan själv märka att när jag är närvarande och mottaglig talar naturen till mig. Ett exempel på det kan vara att något som jag ser och upptäcker i naturen, en formation av något slag eller ett djur som jag ser kan användas som ett redskap för egen reflektion eller i de samtal som förs med någon annan. Intuitionen är med andra ord även den viktig att bejaka, vara närvarande och ta in det som talar till en.  Därför är det betydelsefullt att ge tid för upplevelser att sjunka in. Naturen bygger således broar även till personlig utveckling.  Det är både fascinerande och utvecklande.

Med kameran eller mobilkameran som verktyg

Visst är det fascinerande att släppa prestationer och gå in i varandet, ta emot det som vill komma till en. Det är min egen erfarenhet efter flera års erfarenheter av kombinationen mig själv, naturen och kameran. Under många år har regelbundet utövande av medveten närvaro varit en naturlig del i min dagliga praktik och det har tillfört mitt liv nya dimensioner. När jag fotograferar är jag ofta i nuet, följer och fångar det som jag upplever naturen visar mig.

  • Skulle du vilja inspireras till att använda kameran som ett både medvetet och även intuitivt redskap i naturen?
  • Vill du få fortsatt inblick inom området medveten närvaro och genom fotograferandet se och fånga magiska ögonblick och stunder?
  • Skulle du vilja reflektera över vilka bilder du upptäcker i naturen, vad de säger till dig och vad du vill uttrycka genom dessa?

Då har du möjlighet att boka mig för ändamålet. Detta kan även kombineras som ett paket med coaching och reflekterande samtal. Du behöver själv ha information om tekniken kring hanteringen av din kamera för det ingår inte. För ytterligare information och prisuppgift kontakta mig. Klicka på knappen här för att komma till min kontaktsida.

Föreläsning

Mod att våga leva autentiskt
Det jag känner på min insida syns inte på andras utsida.

Föreläsningen berör Eva-Marias resa från den hon hade varit fram till den hon med tiden förstod att hon var ämnad att vara. Något som hon till en början valde att förbise och inte lyssna på. Det gick dock inte att stänga dörren för det. Livet påminde och pockade på. Detta även i samband med svåra yttre förluster i det egna livet som ledde till en både inre och yttre resa med fokus på att finna det egna välbefinnandet och lyckan på insidan framför att söka det i det yttre och i andra.

Förutom en fascinerande, utmanande och spännande inre resa förde detta Eva-Maria på egen hand bland annat vid två tillfällen till Bali med både vackra och omvälvande upplevelser. Idag har Eva-Maria hittat hem till just det hon sökte och som inte fanns längre bort än inom henne själv. Det finns dock alltid mer att fortsätta lära och utvecklas inom. Livet är en utvecklingsresa.

Under föreläsningen kommer Eva-Maria att beröra ett axplock av de inspirationskällor som gjorde att hon idag lever ett liv som är i enlighet med hennes sanna jag. Bland annat det som hon idag ser som sina livsgåvor och som fyller den största glädje att få dela med sig av till andra. Det är betydelsefulla glädjenycklar till ett liv med mening. Några andra områden som Eva-Maria också tangerar är att sådant som vi kan uppleva som misslyckanden i livet kommer egentligen med lärdomar om vi är villiga att se det och ta oss an det. Det är pusselbitar i det stora livspusslet. Därtill att även bejaka det som ger oss ett gott välbefinnande och där våra tankar och känslor fyller en betydelsefull länk till sanningen om oss själva. När vi söker flow eller flöde i livet behöver vi också vara i kontakt med vår egen sanning. Det är en av vägarna som leder till ett autentiskt liv och däri även att våga vara sanningsenlig och veta att det jag känner på min insida syns inte alltid på andras utsida och ändå våga vandra den egna livsvägen, även om det emellanåt kan innebära att få gå den vägen själv. Dock finns det mycket mer som förenar oss människor än vad vi kan tro och där kommunikationen är kittet och som förbinder oss som en väsentlig nyckel och en annan nyckel innefattar modet att våga vara sårbar.

Föreläsningen är 1,5 timme. Efter föreläsningen följer mingel med möjlighet att titta på Eva-Marias kortkollektion och även köpa kort om så önskas.

Syftet med föreläsningen är att beröra, ge hopp och mod, reflektioner och inspiration för din egen livsresa framåt.

Målgrupp: Det innefattar alla som vill ta del av en må bra föreläsning där delar av Eva-Marias livsöde lyfts och där hennes inspirationskällor mot ett liv i kärlek, harmoni och glädje genomsyrar föreläsningen.

Denna föreläsning kan anordnas både för mindre och större grupper.
Ett exempel kan vara om du vill anordna en tjejkväll för inspiration och positiv utveckling.
Vänligen notera att antalet deltagare då behöver vara mellan 7-10 personer.
För information om upplägg och pris kontakta Eva-Maria Riddar genom att Klicka här.