Om Eva-Maria

Om Eva-Maria

Inspirationen till mitt företag

Inspirationen till mitt företag har kommit från min egen inre och yttre resa i livet. Jag har genomgått händelser som har fått mig att stanna upp och reflektera över livets verkliga värden. Givetvis mycket positivt men också genom prövningar och förluster som jag har genomgått. Jag insåg att min inre lycka inte i första hand kan byggas på yttre betingelser utan att min lycka och mitt välbefinnande behöver komma inifrån mig själv. Startgnistan kan dock påverkas av yttre faktorer. Därför började jag allt mer bejaka sådant i livet som fick mig att må bra till både kropp och själ. Den vägen ledde mig in på en egen utvecklingsresa och bidrog till att jag hittade hem i mig själv. Det är en resa som givetvis fortgår för det finns alltid mer att lära och utvecklas inom. Samtidigt är det nu en glädje att få använda mina egna erfarenheter och kunskaper till att göra skillnad i andra människors liv. Det bidrog till att jag bland annat tidigare utbildade mig till coach. Det är en stor förmån att arbeta som coach, följa den utveckling som sker när mina klienter förflyttar sig från sitt nuvarande läge till önskat läge och får tillgång till än mer av sin potential. Att följa andra människor en bit på vägen mot deras mål och drömmar, som de själva ansvarar för är en verklig glädje.

Mina gåvor

Under min utvecklingsresa kom betydelsefulla gåvor genom kreativiteten till mig. Gåvor som fortsätter att utvecklas. Vi blir aldrig färdiga och livet är fantastiskt även på så sätt. Mina texter, bilder och mitt stora intresse för fotografering är en del av det. Min konstnärliga sida utvecklades och ur detta formade sig mina kort. Genom mina unika kort förmedlar jag texter för inspiration, reflektion och eftertanke. Texterna förstärks med vackra bildmotiv från naturen. Mina foton är ofta tagna i naturen och i mitt närområde. Naturen är en oas för avkoppling och välbefinnande.

Under senare tid har jag även börjat måla. På Instagram under min profil kan du se en av mina målningar benämnd som ”Lek och ha roligt”. Det är intuitiv målning inte direkt gestaltande. Klicka här.

Det är en stor glädje att hitta sina gåvor eller hitta det i sig själv som bidrar till välbefinnande och livskvalitet. Det förstärker kärleken till oss själva och till livet. Därför är jag oerhört tacksam över att även få dela med mig av mina egna natursköna bilder med tilltalande texter för att däri inspirera och glädja andra.

I april år 2020 hade jag förmånen att få vara veckans fotograf på Riksförbundet Svensk Fotografi. Det var en stor glädje att få mina bilder publicerade där. Vad gäller min fotografering lägger jag själv ut regelbundet bilder på mitt Instagramkonto och de är ofta kombinerade med en text. Till vänster visas fyra foton som jag tidigare tagit.

Utbildning

Jag har en gedigen utbildning. Är utbildad förskollärare vid Umeå Universitet och utbildad specialpedagog vid Göteborgs Universitet. Jag är också diplomerad coach vid Akademi Coachstjärnan AB. Har även gått ett flertal kurser och utbildningar inom områdena personlig utveckling, mental styrketräning, pedagogik, skapande och inom foto.

Jag har under många år arbetat med människor, både barn och vuxna. Kvalitativa och professionella samtal som ett verktyg till människors utveckling och lärande har under många år varit mina följeslagare i mitt yrkesliv. Jag har ett stort intresse för mina medmänniskor och får ofta höra att människor känner sig stärkta, inspirerade och trygga i de samtal som vi tillsammans för.

Jag arbetar deltid i mitt företag och resterande tid inom förskolan i Borås Stad.

Logotype

Min logotype är en fjäril. Fjärilen flyger på olika höjder och symboliserar för mig flexibilitet och betydelsen av att se och möta livet från olika perspektiv. Fjärilen genomsyras av både lugn och rörelse samt av den skapande kraften. Den visar på kärleken och skönheten som finns i naturen och livet samt om det goda och vackra som det för med sig i former av glädje, välbefinnande och livskvalitet.

Detta är betydelsefulla områden som går som en röd tråd genom mitt skapande, min fotografering, mina bilder och texter samt i mitt arbete som coach.

Inspirationen till mitt företag

Inspirationen till mitt företag har kommit från min egen inre och yttre resa i livet. Jag har genomgått händelser som har fått mig att stanna upp och reflektera över livets verkliga värden. Givetvis mycket positivt men också genom prövningar och förluster som jag har genomgått. Jag insåg att min inre lycka inte i första hand kan byggas på yttre betingelser utan att min lycka och mitt välbefinnande behöver komma inifrån mig själv. Startgnistan kan dock påverkas av yttre faktorer. Därför började jag allt mer bejaka sådant i livet som fick mig att må bra till både kropp och själ. Den vägen ledde mig in på en egen utvecklingsresa och bidrog till att jag hittade hem i mig själv. Det är en resa som givetvis fortgår för det finns alltid mer att lära och utvecklas inom. Samtidigt är det nu en glädje att få använda mina egna erfarenheter och kunskaper till att göra skillnad i andra människors liv. Det bidrog till att jag bland annat tidigare utbildade mig till coach. Det är en stor förmån att arbeta som coach, följa den utveckling som sker när mina klienter förflyttar sig från sitt nuvarande läge till önskat läge och får tillgång till än mer av sin potential. Att följa andra människor en bit på vägen mot deras mål och drömmar, som de själva ansvarar för är en verklig glädje.

Mina gåvor

Under min utvecklingsresa kom betydelsefulla gåvor genom kreativiteten till mig. Gåvor som fortsätter att utvecklas. Vi blir aldrig färdiga och livet är fantastiskt även på så sätt. Mina texter, bilder och mitt stora intresse för fotografering är en del av det. Min konstnärliga sida utvecklades och ur detta formade sig mina kort. Genom mina unika kort förmedlar jag texter för inspiration, reflektion och eftertanke. Texterna förstärks med vackra bildmotiv från naturen. Mina foton är ofta tagna i naturen och i mitt närområde. Naturen är en oas för avkoppling och välbefinnande.

Under senare tid har jag även börjat måla. På Instagram kan du se en av mina målningar benämnd som ”Lek och ha roligt”. Det är intuitiv målning inte direkt gestaltande. Klicka här.

Det är en stor glädje att hitta sina gåvor eller hitta det i sig själv som bidrar till välbefinnande och livskvalitet. Det förstärker kärleken till oss själva och till livet. Därför är jag oerhört tacksam över att få dela med mig av mina egna natursköna bilder med tilltalande texter för att däri inspirera och glädja andra.

I april år 2020 hade jag förmånen att få vara veckans fotograf på Riksförbundet Svensk Fotografi. Det var en stor glädje att få mina bilder publicerade där. Vad gäller min fotografering lägger jag själv ut regelbundet bilder på mitt Instagramkonto och de är ofta kombinerade med en text. Nedan visas fyra foton som jag tidigare tagit.

Utbildning

Jag har en gedigen utbildning. Är utbildad förskollärare vid Umeå Universitet och utbildad specialpedagog vid Göteborgs Universitet. Jag är också diplomerad coach vid Akademi Coachstjärnan AB. Har även gått ett flertal kurser och utbildningar inom områdena personlig utveckling, mental styrketräning, pedagogik, skapande och inom foto.

Jag har under många år arbetat med människor, både barn och vuxna. Kvalitativa och professionella samtal som ett verktyg till människors utveckling och lärande har under många år varit mina följeslagare i mitt yrkesliv. Jag har ett stort intresse för mina medmänniskor och får ofta höra att människor känner sig stärkta, inspirerade och trygga i de samtal som vi tillsammans för.

Jag arbetar deltid i mitt företag och resterande tid inom förskolan i Borås Stad.

Logotype

Min logotype är en fjäril. Fjärilen flyger på olika höjder och symboliserar för mig flexibilitet och betydelsen av att se och möta livet från olika perspektiv. Fjärilen genomsyras av både lugn och rörelse samt av den skapande kraften. Den visar på kärleken och skönheten som finns i naturen och livet samt om det goda och vackra som det för med sig i former av glädje, välbefinnande och livskvalitet.

Detta är betydelsefulla områden som går som en röd tråd genom mitt skapande, min fotografering, mina bilder och texter samt i mitt arbete som coach.