Poster

Information om min poster

Målningen kom in lite senare i mitt liv och då kom jag i kontakt med något som slog an en betydelsefull sträng inom mig. Det är en stor glädje att skapa och då jag målar upplevs tiden bokstavligt försvinna. Jag målar till stor del intuitivt och abstrakt. Det innebär att det är det som sker i stunden som leder mig framåt. Jag kopplar till stor del bort logiken och ger mig hän i stunden till vilka färger som jag känner för att använda och vilka redskap som upplevs bäst lämpade i den aktuella stunden. Jag målar i akryl.

Med tanke på att målningen är abstrakt innebär det verkligen i ordets bemärkelse att vad som finns på målningen ligger i betraktarens ögon. Det gör det hela till en inspirerande, kreativ och spännande process. Däri kan även intressanta samtal uppstå. När jag är färdig med en målning brukar jag skriva lite grann om den i form av ett brev. Det finns möjlighet att läsa och finns i anslutning till respektive poster.